Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming

PROTOCOL Algemene verordening gegevensbescherming Filatelistenvereniging Vlaardingen en omstreken 1. Inleiding en begripsbepalingen Binnen de Filatelistenvereniging Vlaardingen en omstreken (hierna: FV&O) wordt veel waarde gehecht aan de privacy van (hun) leden en donateurs. De FV&O wenst in dit verband waarborgen te bieden, onder andere door strikte naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving. De wijze […]