Filatelistenvereniging “Vlaardingen en Omstreken”

De vereniging is in 1973 opgericht. Wij werken samen met Postzegelvereniging Vlaardingen zodat leden van beide verenigingen elkaars veilingen kunnen bezoeken. Zij mogen ook deelnemen aan onze rondzending. Bent u al lid en is er een wijzigingen van uw gegevens, maar ook aanmelding van nieuwe leden, kan via de contact pagina op deze site. U […]

De verenigingsavond

Op onze immer gezellige verenigingsavond is altijd een korte ledenvergadering en tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering waarin iedereen een inbreng kan hebben middels de rondvraag. Na een heel korte pauze is er een (gratis) verloting met leuke postzegelprijzen waarna de veiling aanvangt.

Rondzending

Als lid van de Filatelistenvereniging kunt u gebruik maken van de rondzending. Per seizoen kunnen de leden rekenen op ongeveer 16 kistjes, met 14 postzegel boekjes, die je thuis aangeboden krijgt. In alle rust mag u dan de zegels vergelijken met uw privéverzamelingen en eventuele manco’s aanvullen. Een behoorlijk groot aantal postzegels, circa 45.000, kunnen de […]

Statuten Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Naam, Zetel en Duur Art. 1 De vereniging draagt de naam “Filatelistenvereniging Vlaardingen en Omstreken” en is gevestigd te Vlaardingen. De vereniging is opgericht 27 maart 1973 en is aangegaan voor de duur van 29 jaar en 11 maanden, ingegaan 1 april 1973 en derhalve eindigende 28 februari 2003 (Naar aanleiding van een wetswijziging (Wet […]

Huishoudelijk Reglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 Het bestuur verstrekt bij toetreding als lid een exemplaar van: a. de statuten van de vereniging; b. het huishoudelijk reglement; c. het rondzendreglement; d. het veilingreglement; e. het reglement van de schriftelijke veiling. Art. 2 Leden hebben recht op het lenen van boeken en studiemateriaal welke in bezit zijn van de vereniging. Art. […]

Veilingreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Veilingreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken” Art. 1 De veilingen, welke op de verenigingsavonden worden gehouden, staan onder toezicht van de veilingmeester. De catalogi welke worden gebruikt, zijn die voor: – Nederland: Speciaal catalogus N.V.P.H. – Wereld: Yvert & Tellier, Michel of Stanley Gibbons Bij gebrek van vermelding in deze catalogi mag, met vermelding welke, een […]

Reglement voor schriftelijke veilingen Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 a. De schriftelijke veiling, het streven is 2x per kalenderjaar, staat onder toezicht van diegenen, die deze activiteit organiseert en administratief afhandelt, nader te noemen veilingmeester(s). b. Het aantal veilingmeesters is ten minste twee. Een veilingmeester handelt nooit alleen. Art. 2 De diverse catalogi die hiervoor gebruikt worden zijn: – N.V.P.H. – Nederland […]

Rondzendreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 De Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken” heeft een afdeling rondzending, die boekjes met postzegels laat rouleren onder de leden. De leden kunnen zegels uit deze boekjes nemen tegen de vermelde prijs. Art. 2 Het rondzenden staat onder toezicht van het hoofd rondzending met zijn / haar commissaris(sen). Hun taak bestaat uit het goed laten […]

Aanwijzingen voor het samenstellen van nieuwe rondzendboekjes

Als inzender wilt je natuurlijk de boekjes zo aantrekkelijk mogelijk maken. Gebruik alleen de standaard boekjes van de vereniging. Maak boekjes op verzamel gebied of op diverse. Een zegel  of serie zegels mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 200,-. Een boekje mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 600,- Is deze waarde bereikt dan […]