Wegwijzer voor de rondzending Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

– Bij ontvangst van het rondzendkistje moet u de hiervoor bestemde kaart voor ontvangst ondertekenen.
– Controleer met behulp van de lijst of alle hierop vermelde boekjes aanwezig zijn.
– Kijk op de achterkant van de lijst of er enveloppen met geld vermeld zijn en of ook deze aanwezig zijn.
– Is dat niet het geval waarschuw dan uw aanbieder en de commissaris van uw sectie.
– Als u bij het nazien van de boekjes merkt dat er vakjes niet zijn afgetekend (stempel), waarschuw dan de commissaris.
– Schrijf geen opmerkingen bij de zegels, of in het boekje.
– Het is niet toegestaan wijzigingen in de boekjes aan te brengen anders dan door de inzender, de commissarissen of het hoofd rondzending.
– Plaats na het uitnemen van een zegel uw stempel.
– Vul het totaal bedrag van de uitnamen, per boekje, in op de lijst.
– Zet een streepje op de lijst als u niets uitneemt.
– Tel het totaal van de door u genoteerde bedragen op, vul dat in bij TOTAAL en zet daarnaast uw paraaf en stempel.
– U kunt voor uzelf, als controle, bijhouden wat u per kistje, per boekje en per bladzijde uitgenomen heeft.
– U kunt uw betaling in een gesloten enveloppe in het kistje meegeven.
– Vermeld dan uw naam, stempel en het bedrag wat ingesloten is op de envelop.
– Schrijf op de achterkant van de lijst dat u een enveloppe met geld in het kistje heeft bijgevoegd.
– Ook kunt u de enveloppe afgeven aan het hoofd rondzending op de vereniging avond.
– Eventueel kunt u grote bedragen gireren omdat wij een beperkt aantal transacties vrij hebben.
– Dit kan dan op ING bankrekening NL 26 INGB 0003 1823 16 ten name van de Filatelisten vereniging Vlaardingen EO.
– Dit wel met vermelding van uw stempelnummer en kistnummer(s).
– U moet de rondzending binnen maximaal 3 dagen doorgeven aan het volgende lid.
– Is deze niet thuis dan moet het kistje naar de eerstvolgende op de lijst.
– Het laatste lid op de lijst probeert alsnog het kistje aan te bieden aan leden die eerder niet thuis waren of brengt het kistje terug naar de commissaris van de sectie.
– Hoe sneller u het kistje doorgeeft, des te meer kunnen er rouleren.
– Behandeld u de rondzending met zorg en geef deze niet af aan anderen dan de leden van uw rondzendgroep of de rondzendcommissaris.

Opgemaakt 19 september 2017.