Aanwijzingen voor het samenstellen van nieuwe rondzendboekjes

 • Als inzender wilt je natuurlijk de boekjes zo aantrekkelijk mogelijk maken.
 • Gebruik alleen de standaard boekjes van de vereniging.
 • Maak boekjes op verzamel gebied of op diverse.
 • Een zegel  of serie zegels mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 200,-.
 • Een boekje mag geen grotere verkoopwaarde hebben dan € 600,-
 • Is deze waarde bereikt dan kunt u de rest van de lege vakjes afkruisen en daarin vermelden “leeg aangeboden”.
 • Probeer een systeem te houden bij het inplakken, bij voorbeeld beginnen met de oudste zegels en eindigen met de nieuwste zegels per land.
 • Houd motief bij elkaar in een boekje.
 • Geef de inhoud duidelijk aan op de voorkant van het boekje.
 • Plak 1 zegel per vakje dus maximaal 15 losse zegels per bladzijde en plak geen zegels over elkaar, maar benut dan meerdere vakjes per zegel.
 • Plaats postfris in doorzichtige “pergamijn” zakjes maar wel zodanig dat de zegels van een serie afzonderlijk bekeken kunnen worden. Wel kan dan over meerdere vakjes geplakt worden.
 • Gebruik bij voorkeur geen HAWID stroken. Maakt u toch gebruik van een HAWID strook dan onder de volgende voorwaarden: een zegel of een serie per stukje HAWID strook, dus één strookje per geprijsde zegel of serie.
 • De strook niet in het boekje plakken, maar vastzetten met plakband.
 • Gebruik uitsluitend de beste plakkers zodat zegels niet losraken, dus geen gebruikte, gehalveerde of zelfklevende (fix no fix) plakkers, maar let wel op dat ze makkelijk uit te nemen zijn.
 • Plak de zegels recht en netjes in en plak niet meer dan twee dezelfde zegels in een boekje.
 • Plak geen postzegels op de ongenummerde bladzijden of de omslag.
 • Plaats een kruis in ongebruikte vakjes of bladzijden.
 • Geef duidelijk aan wat de prijs is per zegel of per serie, in het grijze vak onder de zegel, zodat zowel het lid als de commissaris duidelijk kunnen zien welke prijs er bij een zegel, of serie zegels hoort dus 5 eurocent is 0,05 en geen 5.
 • De prijzen moeten vermeld zijn in Nederlandse valuta.
 • Geef het totaal aan per bladzijde en het totaal per boekje op de voorzijde van het boekje.
 • Plak de verzamelstaat in met de linkerzijde op de plakstrook en vouw deze dan om naar binnen.
 • Gebruik 1 kleur pen bij voorkeur zwart.
 • Beperk aantekeningen tot de hoogst noodzakelijke informatie betreffende de kwaliteit van de zegel indien er een klein mankement is.
 • Wel is het (bescheiden) doortekenen van een stempel bij een duurdere zegel handig.
 • Er mag een catalogus nummer vermeldt worden in het grijze vak boven de zegel.
 • Over het algemeen is dit overbodig tenzij er sprake is van een speciale catalogus nummering, bij voorbeeld in het geval van watermerken.
 • De nummering dient gebaseerd te zijn op, voor Nederland en overzee de speciale catalogus N.V.P.H. Voor de overige landen wordt de Michel catalogus gebruikt.
 • Een boekje kan voor een tweede jaar ingezonden worden en maar dan moeten de rest bedragen per blad en het totaal van het boekje opnieuw opgeteld worden.
 • Vervang dan de verzamelstaat achter in het boekje door een nieuwe.
 • De rondzending werkt met twee stempelkleuren dat betekend dat een boekje maximaal twee jaar na elkaar gebruikt kan worden en zal hierna geweigerd worden als de stempelkleur van dat jaar in het boekje voorkomt.
 • Plak overgebleven zegels niet opnieuw in want de kans dat zij verkocht worden is klein en mogelijk loopt nieuw materiaal beter.
 • Gestempelde vakjes mogen niet overgeplakt worden met een blanco sticker.
 • Geef uw boekjes uiterlijk eind augustus af aan het hoofd rondzending.
 • Als je veel boekjes wil aanbieden, graag in vooraf overleg met het hoofd rondzending.
 • Het hoofd rondzending kan de boekjes nummeren.
 • Als er zelf een nummering aangebracht wordt begin dan bij 11 of 01.
 • De letter aanduiding voor boekjes moet afgestemd worden met het hoofd rondzending.