Huishoudelijk Reglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 Het bestuur verstrekt bij toetreding als lid een exemplaar van: a. de statuten van de vereniging; b. het huishoudelijk reglement; c. het rondzendreglement; d. het veilingreglement; e. het reglement van de schriftelijke veiling. Art. 2 Leden hebben recht op het lenen van boeken en studiemateriaal welke in bezit zijn van de vereniging. Art. […]

Reglement voor schriftelijke veilingen Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 a. De schriftelijke veiling, het streven is 2x per kalenderjaar, staat onder toezicht van diegenen, die deze activiteit organiseert en administratief afhandelt, nader te noemen veilingmeester(s). b. Het aantal veilingmeesters is ten minste twee. Een veilingmeester handelt nooit alleen. Art. 2 De diverse catalogi die hiervoor gebruikt worden zijn: – N.V.P.H. – Nederland […]

Rondzendreglement Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken”

Art. 1 De Filatelistenvereniging “Vlaardingen & Omstreken” heeft een afdeling rondzending, die boekjes met postzegels laat rouleren onder de leden. De leden kunnen zegels uit deze boekjes nemen tegen de vermelde prijs. Art. 2 Het rondzenden staat onder toezicht van het hoofd rondzending met zijn / haar commissaris(sen). Hun taak bestaat uit het goed laten […]

Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming

PROTOCOL Algemene verordening gegevensbescherming Filatelistenvereniging Vlaardingen en omstreken 1. Inleiding en begripsbepalingen Binnen de Filatelistenvereniging Vlaardingen en omstreken (hierna: FV&O) wordt veel waarde gehecht aan de privacy van (hun) leden en donateurs. De FV&O wenst in dit verband waarborgen te bieden, onder andere door strikte naleving van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving. De wijze […]